คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างจ้างบริการรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.01.2567
1
0
แชร์
02
มกราคม
2567

ตามที่ งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างจ้างบริการรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

3. น.ส.พรพิมิล แก่นอาสา 36,000.00.pdf
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน