คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
9
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่

              ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ภายในวงเงิน 180,000.00 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน