คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำรั้วรอบศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
6
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำรั้วรอบศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย

          ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาจัดทำรั้วรอบศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะเด็กปฐมวัยภายในวงเงิน 250,000.00 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำรั้วรอบศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน