คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาทำมุมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
3
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาทำมุมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

               ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาทำมุมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน  ภายในวงเงิน 133,750 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาทำมุมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน