คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(TEEN IDOL 4.0)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
7
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(TEEN IDOL 4.0)

                ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จ้างเหมาจัดประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(TEEN IDOL 4.0) ภายในวงเงิน 188,485.00 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(TEEN IDOL 4.0)

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน