คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
7
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม

         ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ภายในวงเงิน 250,700.00 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน