คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลาง เครื่องปรับอากาศ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2560
8
0
แชร์
13
ธันวาคม
2560

เผยแพร่ราคากลาง เครื่องปรับอากาศ

              ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 18000 บีทียูและ 36000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ภายในวงเงิน 460,000.00 บาท จึงขอเผยแพร่ราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 18000 บีทียูและ 36000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน