คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนย้ายหลังคาโรงจอดรถฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.07.2560
0
0
แชร์
31
กรกฎาคม
2560

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนย้ายหลังคาโรงจอดรถฯ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จ้างรื้อ ถอน ย้าย หลังคาจอดรถบริเวณลานออกกำลังกายและติดตั้งหใม่ จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตามเอกสารที่ แนบ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน