คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองผู้มาประสานงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.07.2560
2
0
แชร์
31
กรกฎาคม
2560

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองผู้มาประสานงาน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองผู้มาประสานงานราชการ จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตามเอกสารที่ แนบ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน