คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2560
5
0
แชร์
19
พ.ค.
2560

เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน