คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับชุมชน ปี 2565

09.06.2565
0
0
แชร์
28 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับชุมชน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับชุมชน ปี 2565

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
13 มิถุนายน 2565 | 09:00 - 10:00
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
07 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
06 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
02 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร