คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร

08.06.2565
0
0
แชร์
22 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
13 มิถุนายน 2565 | 09:00 - 10:00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
07 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
06 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
02 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร