คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.06.2565
1
0
แชร์
23
มิถุนายน
2565

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี    ในประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย และ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ณ ห้องประชุม  CK1โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และวิทยากรในเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน