คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
7
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกนำส่ง สตง..pdf
ขนาดไฟล์ 313KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ก.พ64.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินทดลองราชการ ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายละเอียดเงินฝากคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 989KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทะเบียนคุมเงินสด กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 613KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายงานเงินสดคงเหลือ ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 579KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1,018KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม งปม. นอก งปม..pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียคุมลูกหนี้การค้า ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ภายนอก ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 308KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเใบสำคัญค้างจ่าย ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 983KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. รายงานรับส่ง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 628KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 882KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 49KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน