คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานพัฒนาบุคลากร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 เรื่อง Journey Through the challenging root canal anatomy
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เดือน ก.ค.-ต.ค. 62
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอไปอบรม/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการพัฒนาบุคลากร_การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการพัฒนาบุคลากร การขอไปศึกษาต่อ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
บทสรุปผู้บริหารการวิจัยและพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการขอไปอบรมตามความสมัครใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปงานวิเทศสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการดำเนินงานการสนับสนุนวิทยากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการศึกษาต่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการดำเนินงานการพัฒนางานวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Executive Sum งานวิเทศสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหารเรื่อง การพัฒนาบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินปี56และแนวทางการดำเนินงานปี 57.ppt
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่
ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ดาวน์โหลด 1407 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการดำเนินงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 1275 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย