งานอนามัยแม่และเด็ก

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2557"

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2557"
 

การคัดเลือกและบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

การคัดเลือกและบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557
 

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์ประกอบ การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ แบบตอบรับ ใบสมัคร ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่