งานอนามัยแม่และเด็ก

การคัดเลือกและบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

การคัดเลือกและบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557
 

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์ประกอบ การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ แบบตอบรับ ใบสมัคร ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยิส่งแวดล้อมภาคเนือ วันที่ 7-9 พ.ค. 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยิส่งแวดล้อมภาคเนือ วันที่ 7-9 พ.ค. 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อิน Update File ล่าสุดแล้ว วันที่ 29/05/2556