ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯลงพื้นที่ตรวจสอบการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีฟาร์มหมู (23 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯชี้แจงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง ที่ จ.มุกดาหาร (22 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง หลักสูตรเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว จ.อำนาจเจริญ (21 ก.พ. 2561)
ศอ. 10 อุบลฯ เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ (19 ก.พ. 2561)
เยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 1 ที่ จ.อุบลฯ (19 ก.พ. 2561)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ(19ก.พ.61)ศอ.10 อุบลฯ (19 ก.พ. 2561)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำเสนอผลการฝึกงานที่ ศอ.10 อุบลฯ (15 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯให้ความรู้พัฒนาศักยภาพทีมนำในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ รพ.มุกดาหาร (15 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (15 ก.พ. 2561)
อธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศอ.10 อุบลฯ (15 ก.พ. 2561)
อธิบดีกรมอนามัย เปิดกิจกรรม หมอชวนปั่น ปันบุญ (15 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ประชุมชี้แจงเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ป้องกันโรคอุจจาระร่วง จ.อำนาจเจริญและจ.ยโสธร (14 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์สาวไทยแก้มแดงเนื่องในวันแห่งความรัก (14 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มวัยทำงาน (14 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ประชุมชี้แจงเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ป้องกันโรคอุจจาระร่วง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ (13 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมรณรงค์สาวไทยแก้มแดง ในงานจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก (13 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยพัฒนาหลักสูตร พชอ.ที่ จ.มุกดาหาร (13 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เก็บข้อมูลการรับรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. มุกดาหาร (13 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จับมือเครือข่ายจัดอบรม เพศคุยได้ในครอบครัว ที่ จ.มุกดาหาร (13 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ที่ 12 ก.พ.61 (12 ก.พ. 2561)
คณะทำงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยพัฒนาหลักสูตร พชอ.ที่ จ.อำนาจเจริญ (9 ก.พ. 2561)
คณะทำงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยพัฒนาหลักสูตร พชอ.ที่ จ.ศรีสะเกษ (9 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เก็บข้อมูลการรับรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (9 ก.พ. 2561)
มหกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรม “ พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในชุมชน ” จ.อุบลราชธานี (8 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) อำเภอต้นแบบ จ.อำนาจเจริญ (5 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.61 (5 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (2 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการอบรม“พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน” จ.ยโสธร (1 ก.พ. 2561)
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ฝึกประสบการณ์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศอ.10 อุบลฯ (1 ก.พ. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม ผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่างมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (31 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (31 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ นำทีมวัยจัย “พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดปัญหามารดาเสียชีวิตในเขตภาคอีสานตอนล่าง” ปี 2561 ประชุม ณ จ.ศรีสะเกษ (30 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ นำทีมวิจัย“พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดปัญหามารดาเสียชีวิตในเขตภาคอีสานตอนล่าง” (29 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน อำเภอต้นแบบอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ (29 ม.ค. 2561)
ศอ.10อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ ที่29 มกราคม 2561 (29 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 (24 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม “พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทย จ.ยโสธร (24 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรม “ พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน ” จ.อำนาจเจริญ (24 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (19 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน อำเภอต้นแบบ จ.มุกดาหาร (15 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 (15 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง (13 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมพัฒนาการในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 (12 ม.ค. 2561)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุมเชิงพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 (11 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการอบรม“พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน”จ.มุกดาหาร (11 ม.ค. 2561)
เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2561 (10 ม.ค. 2561)
ศอ. 10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็ก จากมหาวิทยาลัยราชธานี (10 ม.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก (9 ม.ค. 2561)
วัฒนธรรมองค์กร ศอ.10อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ (8 ม.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข