ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 10 สู่ Teen Idol 4.0 และประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(Teen Idol 4.0) (18 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามโครงการเด็กไทยแก้มใส (15 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด วัยรุนต้นแบบ (Teen Idol ๔.๐)การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม สูงดีสมส่วน ไอคิวดี อีคิวดี เขตสุขภาพที่ ๑๐ (15 ก.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุม มหกรรมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพนักเรียนสู่เด็กไทย 4.0 ” (4 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ละ DRH ณ โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (1 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯและทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (31 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯและทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร (31 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ พร้อมทีมประเมินระดับเขตสุขภาพประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง คลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ (25 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 / 2560 (25 ส.ค. 2560)
ขอเชิญประกวด วัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560 (24 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ (18 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (18 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯจัดประชุม“เพื่อจัดทำร่างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาใน เขตภาคอีสานตอนล่าง (เขตสุขภาพที่ ๑๐) (16 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHSและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ (15 ส.ค. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย เรื่อง "ผลการคัดเลือกตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง เขตตรวจสุขภาพที่ ๑๐" (15 ส.ค. 2560)
รองอธิบดีกรมอนามัย มอบของสนับสนุนผุ้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ (13 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯร่วมงานพิธี 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมการขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำค่ากลางการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 (8 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯ ร่วมกันผลิตน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสกลนคร (7 ส.ค. 2560)
เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทรืที่ 7 สิงหาคม 2560 (7 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน (4 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ยโสธร (4 ส.ค. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31 ก.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อม (25 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ยุคThailand 4.0 (24 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงาน จากกรมอนามัย (24 ก.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีจัดอบรม“พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว” (24 ก.ค. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (18 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (12 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดไทย (4 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2560 (4 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยสูงดีสมส่วนสมองดีแข็งแรง (3 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 10 สู่ความเป็นเลิศ Smart Surveyor (19 มิ.ย. 2560)
ประชุม“การขับเคลื่อนเครือข่ายแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 10” (12 มิ.ย. 2560)
สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 จ.อำนาจเจริญ (12 มิ.ย. 2560)
ศอ.10 อุบล จัดประชุม"พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง และการจัดการความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด เพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาในเขตภาคอีสานตอนล่าง" (31 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา (29 พ.ค. 2560)
เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 และ10 จ.อุบลฯ (29 พ.ค. 2560)
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ จ.อุบลฯ (29 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (24 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.มุกดาหาร (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ“ศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ และ ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติระดับจังหวัด” (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.ยโสธร (17 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ (17 พ.ค. 2560)
ขอเชิญ คุณแม่ที่รักทุกท่าน สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงาน อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่ วันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 12.00 - 16.00 น. พบไฮไลท์พิเศษจำนวนมาก (16 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (8 พ.ค. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องรับสมัคร คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา จำนวน ๖ ตำแหน่ง (1 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ ร.พ.โนนคูณ จัดอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยหลักการระบาดวิทยาภาคประชาชน (26 เม.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข