ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (24 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.มุกดาหาร (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ“ศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ และ ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติระดับจังหวัด” (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.ยโสธร (17 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ (17 พ.ค. 2560)
ขอเชิญ คุณแม่ที่รักทุกท่าน สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงาน อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่ วันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 12.00 - 16.00 น. พบไฮไลท์พิเศษจำนวนมาก (16 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (8 พ.ค. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องรับสมัคร คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา จำนวน ๖ ตำแหน่ง (1 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ ร.พ.โนนคูณ จัดอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยหลักการระบาดวิทยาภาคประชาชน (26 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว” รุ่นที่ 3 (25 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "โรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข" (5 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา สู่น้ำประปาดื่มได้ (3 เม.ย. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการส่งต่อ (fast track) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและเด็กมีพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลแม่ข่าย(Node)เขตสุขภาพที่ 10 (21 มี.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ มอบใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (28 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแนวทางระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ” (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในเทศกาลวันแห่งความรัก“รักนี้ต้องลอง” (21 ก.พ. 2560)
มอบใบประกาศ ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (21 ก.พ. 2560)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ร.ร.อุบลปัญญานุกูล (18 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่น้ำประปาดื่มได้ ระหว่างวันที่ 3 - 5เม.ย.60 (17 ก.พ. 2560)
ขอเชิญ ผู้ดูแลระบบประปาในสังกัด อบต ประปาหมู่บ้าน และผู้สนใจ รับจำนวน 60 ท่าน อบรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
ศอ.10 อุบลฯจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” (10 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
เขตสุขภาพที่ 10 Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ (2 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นวงจร (31 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพการดำเนินงานการดูแลสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบครบวงจร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ที่ จ.มุกดาหาร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 (23 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในโครงการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนเด่นด้านโครงงานสุขภาพ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการประกวด “โรงเรียนเมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว" (17 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) ปีงบประมาณ 2560 (16 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานที่ดำเนินงานผู้สูงอายุระดับเขต/จังหวัด (11 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯเปิดการอบรมผู้ประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 (10 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (30 ธ.ค. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม PP Excellence Forum :10th Public Health Region (28 ธ.ค. 2559)
นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุม PP Forum ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (23 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเด็กไทยแก้มใส (22 ธ.ค. 2559)
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 (22 ธ.ค. 2559)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่เครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (21 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (20 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก” (20 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานปิดการประชุมและ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม (20 ธ.ค. 2559)
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และให้เกียรติบรรยายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (19 ธ.ค. 2559)
วันนี้ (19 ธค.59) เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Cl (19 ธ.ค. 2559)
ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่กลุ่มงานและบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 (24 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (23 พ.ย. 2559)
รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.อุบลฯ (22 พ.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข