ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ยุคThailand 4.0 (24 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงาน จากกรมอนามัย (24 ก.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีจัดอบรม“พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว” (24 ก.ค. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (18 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (12 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดไทย (4 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2560 (4 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยสูงดีสมส่วนสมองดีแข็งแรง (3 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 10 สู่ความเป็นเลิศ Smart Surveyor (19 มิ.ย. 2560)
ประชุม“การขับเคลื่อนเครือข่ายแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 10” (12 มิ.ย. 2560)
สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 จ.อำนาจเจริญ (12 มิ.ย. 2560)
ศอ.10 อุบล จัดประชุม"พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง และการจัดการความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด เพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาในเขตภาคอีสานตอนล่าง" (31 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา (29 พ.ค. 2560)
เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 และ10 จ.อุบลฯ (29 พ.ค. 2560)
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ จ.อุบลฯ (29 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (24 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.มุกดาหาร (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ“ศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ และ ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติระดับจังหวัด” (19 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ตรวจเยี่ยม NCD plus คุณภาพ จ.ยโสธร (17 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่ความเป็นเลิศ (17 พ.ค. 2560)
ขอเชิญ คุณแม่ที่รักทุกท่าน สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมงาน อาหารตามวัย คู่ไปกับนมแม่ วันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 12.00 - 16.00 น. พบไฮไลท์พิเศษจำนวนมาก (16 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (8 พ.ค. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องรับสมัคร คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา จำนวน ๖ ตำแหน่ง (1 พ.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ ร.พ.โนนคูณ จัดอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยหลักการระบาดวิทยาภาคประชาชน (26 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว” รุ่นที่ 3 (25 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "โรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข" (5 เม.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา สู่น้ำประปาดื่มได้ (3 เม.ย. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการส่งต่อ (fast track) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและเด็กมีพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลแม่ข่าย(Node)เขตสุขภาพที่ 10 (21 มี.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ มอบใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (28 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแนวทางระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ” (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในเทศกาลวันแห่งความรัก“รักนี้ต้องลอง” (21 ก.พ. 2560)
มอบใบประกาศ ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (21 ก.พ. 2560)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ร.ร.อุบลปัญญานุกูล (18 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่น้ำประปาดื่มได้ ระหว่างวันที่ 3 - 5เม.ย.60 (17 ก.พ. 2560)
ขอเชิญ ผู้ดูแลระบบประปาในสังกัด อบต ประปาหมู่บ้าน และผู้สนใจ รับจำนวน 60 ท่าน อบรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
ศอ.10 อุบลฯจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” (10 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
เขตสุขภาพที่ 10 Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ (2 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นวงจร (31 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพการดำเนินงานการดูแลสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบครบวงจร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ที่ จ.มุกดาหาร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 (23 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในโครงการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนเด่นด้านโครงงานสุขภาพ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการประกวด “โรงเรียนเมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว" (17 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) ปีงบประมาณ 2560 (16 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานที่ดำเนินงานผู้สูงอายุระดับเขต/จังหวัด (11 ม.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข