ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 10 (24 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงาน สู่ระดับบุคคล ประจำปี 2561 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป (23 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดงานมหกรรม “The First 1,000 Days by NEST Step : เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มต้นที่ 1,000 วันแรกของชีวิต” (17 พ.ย. 2560)
ศอ. 10 อุบลฯ จัดการประชุม “การสร้างและพัฒนาเครือข่าย และการสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” (17 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุมบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10 (17 พ.ย. 2560)
ผอ.ศอ.10 อุบลฯ บรรยาย ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางระบาดวิทยาและคลินิก ในเวทีการประชุมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (9 พ.ย. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 พ.ย. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง เฉพาะกิจโครงการ (7 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 4.0 ครั้งที่ 1 (7 พ.ย. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ 6 พฤศจิกายน 2560 (6 พ.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ (30 ต.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (30 ต.ค. 2560)
ศฮ.10อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (20 ต.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงาน 5ส. (16 ต.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ จำนวน ๒ อัตรา (12 ต.ค. 2560)
ประชุม การขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ5กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (9 ต.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอประกาศผล การประกวดวัยรุ่นต้นแบบ Teen Idol 4.0 (2 ต.ค. 2560)
เขตสุขภาพที่ 10 จัดมหกรรม “รวมพลคนเขตสิบ สุขภาพดี ชีวีมีสุข สู่ เมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพดี อย่างยั่งยืน” (26 ก.ย. 2560)
เปิดศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (26 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 10 สู่ Teen Idol 4.0 และประกวดวัยรุ่นต้นแบบ(Teen Idol 4.0) (18 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามโครงการเด็กไทยแก้มใส (15 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด วัยรุนต้นแบบ (Teen Idol ๔.๐)การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม สูงดีสมส่วน ไอคิวดี อีคิวดี เขตสุขภาพที่ ๑๐ (15 ก.ย. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุม มหกรรมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพนักเรียนสู่เด็กไทย 4.0 ” (4 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ละ DRH ณ โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (1 ก.ย. 2560)
ศอ.10 อุบลฯและทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (31 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯและทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร (31 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ พร้อมทีมประเมินระดับเขตสุขภาพประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง คลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ (25 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 / 2560 (25 ส.ค. 2560)
ขอเชิญประกวด วัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560 (24 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ (18 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (18 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯจัดประชุม“เพื่อจัดทำร่างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาใน เขตภาคอีสานตอนล่าง (เขตสุขภาพที่ ๑๐) (16 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHSและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ (15 ส.ค. 2560)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย เรื่อง "ผลการคัดเลือกตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง เขตตรวจสุขภาพที่ ๑๐" (15 ส.ค. 2560)
รองอธิบดีกรมอนามัย มอบของสนับสนุนผุ้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ (13 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯร่วมงานพิธี 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมการขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำค่ากลางการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 (8 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯ ร่วมกันผลิตน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสกลนคร (7 ส.ค. 2560)
เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทรืที่ 7 สิงหาคม 2560 (7 ส.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน (4 ส.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ยโสธร (4 ส.ค. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31 ก.ค. 2560)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อม (25 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ยุคThailand 4.0 (24 ก.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงาน จากกรมอนามัย (24 ก.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีจัดอบรม“พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว” (24 ก.ค. 2560)
บรรยากาศเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (18 ก.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข