ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมการขึ้นทะเบียน Care Manager Care Giver และการใช้งานโปรแกรม Care Plan จ.มุกดาหาร (20 เม.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 (19 เม.ย. 2561)
ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา” (19 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (18 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่จ.ศรีสะเกษ (18 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (17 เม.ย. 2561)
ตลาดนัดสีเขียว เหลียวแลสุขภาพ ที่ ศอ. 10 อุบลฯ เดือนเมษายน (10 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (10 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ทำบุญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย (10 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ 9 เม.ย. 61 (10 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมการขึ้นทะเบียน Care Manager Care Giver และโปรแกรม Care Plan (4 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (4 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังโครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินเเสนวิเศษ รพสต.บ้านค้อ จ.มุกดาหาร (3 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ 2 เม.ย. 61 (2 เม.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี (28 มี.ค. 2561)
ศอ.10อุบลฯ จัดประชุมการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเขตสุขภาพที่ 10 (28 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เปิดตลาดนัดสีเขียว เหลียวแลสุขภาพ (27 มี.ค. 2561)
ผลการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการดื่มนม ในหัวข้อ “เด็กไทยสูงใหญ่ ใส่ใจออกกำลังกาย ดื่มนม รักสุขภาพ” (26 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเขตสุขภาพที่ 10 (26 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดพิธีผูกแขนให้กับเด็กๆศูนย์ EF ไปเรียนต่อชั้นอนุบาล (26 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ 26 มี.ค.61 (26 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน GREEN and CLEAN (23 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 (23 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ยโสธร (23 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (22 มี.ค. 2561)
อบต.กองโพน ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศอ.10 อุบลฯ (21 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิต กิจกรรมการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็กเล็ก (21 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุให้กับอำเภอนำร่อง ในเขตสุขภาพที่ 10 (20 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการเตรียมจัดตั้ง ศกร.ตชด.ในพื้นที่ (20 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.มุกดาหาร (20 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัว จ.อุบลฯ (19 มี.ค. 2561)
ศอ. 10 อุบลฯ ประชุม การออกแบบระบบการทำงาน PMQA เพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (19 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ 19 มีนาคม 2561 (19 มี.ค. 2561)
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ม.อุบลฯ ฝึกประสบการณ์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศอ 10 อุบลฯ (15 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (15 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รวมพลัง Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม (14 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (14 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ประชุม คกก.ตำบลบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (13 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.อุบลฯ (13 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ 12 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
ทำบุญครบรอบ 66 ปี สถาปนา กรมอนามัย (12 มี.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวเหลียวแลสุขภาพ (12 มี.ค. 2561)
ศูนย์อนามัยที่ 10 จับมือ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี อบรม “พัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา Stop Teen Mom” (9 มี.ค. 2561)
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ฝึกประสบการณ์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศอ.10 อุบลฯ (8 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานการบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก จากมหาวิทยาลัยราชธานี (7 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประกวด Like Talk ตอน Innovation (6 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานคลินิกบริการอนามัยแม่และเด็ก (6 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพฯ (CPR & NCPR) (6 มี.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวฯ รุ่น 4 ที่ จ.ศรีสะเกษ (5 มี.ค. 2561)
เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "เด็กไทยสูงใหญ่ ใส่ใใจออกกำลังกาย ดื่มนม รักสุขภาพ" (5 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข