ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
banner
หัวข้ออนามัยมีเดีย
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ Web Site ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มากน้อยเพียงใด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ศอ.10 อบ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 10 สู่ความเป็นเลิศ Smart Surveyor (19/06/2560)
  ประชุม“การขับเคลื่อนเครือข่ายแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 10” (12/06/2560)
  สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 จ.อำนาจเจริญ (12/06/2560)
  ศอ.10 อุบล จัดประชุม"พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง และการจัดการความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด เพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาในเขตภาคอีสานตอนล่าง" (31/05/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา (29/05/2560)
ข้อมูลทั้งหมด..     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข