ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ เจ้า...
เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ || เว็บไซต์กรมอนามัย || ขออนุมัติไปราชการ(Internet Explorer เท่านั้น)

ระบบฐานข้อมูลกลาง ศอ.10 || ฐานข้อมูลงานวิจัย || ระบบข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ระบบงานบุคลากรกรมอนามัย || อินทราเน็ตกรมอนามัย || อิเมล์กรมอนามัย